Man

Command Section
GROFF_MMSE(7)   FreeBSD Miscellaneous Information Manual   GROFF_MMSE(7)

NAMN
    groff_mmse - svenska mm makro f"r groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse "r en svensk variant av mm. Alla texter "r "versatta. En A4 sida
    for text som "r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt "r 28.5 cm h"g. Det
    finns st"d f"r brevuppst"llning enligt svensk standard f"r v"nster och
    h"gerjusterad text.

    COVER kan anv"nda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    f"rs"ttsblad. Se groff_mm(7) f"r "vriga detaljer.

BREV
    Tillg"ngliga brevtyper:

    .LT SVV
       V"nsterst"lld l"ptext med adressat i position T0
       (v"nsterst"llt).

    .LT SVH
       H"gerst"lld l"ptext med adressat i position T4 (passar
       f"nsterkuvert).

    F"ljande extra LO-variabler anv"nds.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str"ang
       Anger bilaga, nummer eller str"ng med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning ("rendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP "r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    D"r l"gger man l"mpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    J"rgen H"gg, Lund, Sweden <[email protected]>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSoA
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)

Groff Version 1.19.2      4 September 2005         GROFF_MMSE(7)
Command Section